Visie op wonen

De bewoners van Plu-S hebben behoefte aan zowel zelfstandigheid en privacy als aan verbondenheid en samenzijn. De wooneenheid is daar op afgestemd en omvat tien individuele appartementen gecombineerd met gezamenlijke ruimten als keuken, woonkamer en balkon.  “Wonen in verbondenheid met de samenleving” is uitgangspunt.

Meedoen aan maatschappelijke activiteiten is belangrijk voor de bewoners. Aangezien zij beperkt mobiel zijn, is gekozen voor een centrale locatie. Contact met de buurtbewoners wordt gestimuleerd en verdere integratie wordt bevorderd door het ontwikkelen van dagbesteding/werk in de directe omgeving.

De locatie

Op Strijp-S nabij het centrum Eindhoven is woningcorporatie Woonbedrijf in 2015 met de bouw van een nieuwe woonwijk SPACE-S gestart. Toekomstige bewoners mochten in belangrijke mate zelf bepalen wat gebouwd ging worden en hebben aangegeven gezamenlijkheid en betrokkenheid belangrijk te vinden. Voor Plu-S is een woonlaag gereserveerd in één van de gebouwen van SPACE-S.

De wooneenheid ligt daarmee dicht bij winkels, horeca, stadscentrum en openbaar vervoer, maar ook dichtbij groenvoorzieningen zoals het Philips de Jongh Wandelpark.

Space-S_Impressie_bewonersparticipatie_buitenruimte 20160114

De woning

Plu-S huurt de gehele wooneenheid huren van Woonbedrijf en verhuurt de woonruimte vervolgens aan de individuele bewoners. Doordat de appartementen verhuurd kunnen worden tegen een prijs beneden de huurtoeslaggrens is deze woonvoorziening voor de doelgroep betaalbaar.

kruisje_donkerblauw

De appartementen (± 45 vierkante meter) zijn compleet en bevatten een woonkamer,  (open) keuken, slaapkamer, toilet en badkamer.