Visie op zorg

De bewoners van Plu-S hebben dagelijks zorg nodig om zich op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak goed te kunnen blijven voelen.

“Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig” , is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De zorgverleners stimuleren bewoners om het maximale uit hun ontwikkelingsmogelijkheden te halen.

Daarnaast worden bewoners geaccepteerd en gewaardeerd zoals ze zijn, mét hun beperkingen. Ze mogen zichzelf zijn. Waar zelfredzaamheid te hoog gegrepen is, krijgen ze de hulp die ze nodig hebben.
Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De zorgverleners zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te maken. Belangrijk is dat medebewoners samen een groep vormen, waarin iedereen er echt bij hoort en zich geborgen en gewaardeerd voelt.

Van zorgverleners verwachten we dat ze toegewijd en betrokken zijn en wezenlijke aandacht en respect hebben voor de bewoners.

 

kruisje_lichtgroen
Zorgbehoefte

De bewoners hebben, in meer of mindere mate, zorg nodig bij álle aspecten van het dagelijks leven, zoals begeleiding bij:quote_zorg

– persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken

– indeling van de dag, structurering van de week

– mobiliteit en deelname aan maatschappelijke activiteiten

– communicatie en relaties

– verwerken van prikkels, ervaringen en emoties

– voorkomen van en oplossen van (dagelijks) problemen

– dagbesteding en vrijetijdsbesteding

 

Deze beperkte opsomming geeft een beeld van de vele aspecten waarbij zorg nodig is bij het dagelijkse leven van de bewoners.

 


Organisatie van de zorg

Wooninitiatief Plu-S wil de regie hebben bij de organisatie van die zorg, maar gaat deze niet zelf uitvoeren. Voor de zorg zullen professionele zorgverleners worden ingehuurd. Elke bewoner van Plu-S heeft een indicatie op grond waarvan hij een zorgbudget ontvangt. Deze individuele budgetten vormen de essentiële basis voor de stichting om collectief díe zorg in te kopen waaraan alle bewoners in vergelijkbare mate behoefte hebben.

kruisje_donkergroen

De stichting werkt momenteel samen met WoondroomZorg  om de organisatie van de zorg vorm te geven.