Bewonersprofiel

  • Bewoners hebben een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere (lichamelijke) beperkingen
  • Bewoners hebben een vergelijkbare zorgbehoefte. De doelgroep heeft (of verwacht te krijgen) een Wlz-indicatie met zorgprofiel VG03 of VG04.
  • Vanwege de groepsvorming wordt gestreefd naar een redelijk homogene leeftijdssamenstelling. De bewoners zijn geboren tussen 1993 en 2001.
  • Bewoners passen in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om ieder ruimte te geven voor zijn persoonlijke ontwikkeling als voor de groepssfeer.

quote_bewoners

 

Visie op de bewoners

De bewoners van Plu-S hebben beperkingen die dagelijkse ondersteuning nodig maken. Ze zijn blijvend aangewezen op een vorm van begeleid wonen. We vinden het echter belangrijk om juist te kijken naar wat ze wél kunnen. Het zijn vooral ook leuke, jonge mensen met hun eigen dromen, wensen, behoeften en kwaliteiten. Ook zij hebben veel te bieden !

 

Jezelf ontplooien, iets kunnen betekenen voor een ander, gewaardeerd worden om wie je bent en een veilig thuis…… Dit zijn kernbegrippen die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van de bewoners en dus als uitgangspunt gelden bij de verdere ontwikkeling van dit wooninitiatief.

 

Even voorstellen
Klik op de foto of op de naam om meer te weten te komen van onze bewoners.

Simon, 1997
“Ik wil later graag zanger worden en in een restaurant werken.”
Dirk, 1997
“Mijn eigen stekkie, samen met een leuke groep.”
 Mart, 1996
“Ik vind het leuk om zelf te wonen en dan lekker in de stad.”
 Tessa,1996
“Ik vind het leuk om bij Plu-S te wonen omdat we dan met elkaar zijn, dat is gezellig en we kunnen elkaar helpen en samen gezellige dingen doen.”
Iris, 1995
“Ik hoop op Plu-S nog meer vriendschappen op te bouwen, vriendschap is echt heel belangrijk voor mij.”
  Gijs, 1997
“Ik vind het fijn om met mijn nieuwe vrienden en huisgenoten samen te wonen en daarbij veel lol te maken”.
Imke, 1997
“Wat leuk is aan Plu-S is om samen met andere jongeren te wonen en toch zelf een huisje te hebben.”
   Elvira, 1993
“Mijn wens is om beroemd te worden met mijn kunst. En fijn te kunnen wonen bij Plu-S”.
   Anne, 1994
“Ik wil graag mijn vleugels kunnen uitslaan en in mijn eigen huisje wonen, samen met de andere bewoners van Plu-S”.
   Lonneke, 2001