De bewoners van Plu-S zullen vanwege hun beperking leven van een inkomen (uitkering) op minimumniveau. Natuurlijk proberen de ouders hen financieel te (blijven) ondersteunen waar ze dat kunnen..

Het instand houden van een wooninitiatief als Plu-S vraagt echter veel extra geld. Denk hierbij aan de afschrijving van de gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Behalve de gebruikelijke inrichtingskosten, is er ook nog geld nodig om ook een alarminstallatie en andere ondersteunende domotica aan te leggen en te onderhouden.

 

Verder moeten we als stichting sparen om onverhoopte tijdelijke leegstand te kunnen overbruggen, mocht een bewoner (genoodzaakt zijn om te) vertrekken. Aangezien de groepssamenstelling enorm belangrijk is voor het welzijn van elke bewoner, kost het vinden van een geschikt nieuw groepslid soms wat langere tijd. Een periode waarin de inkomsten deels (individuele huur en zorgbudget) wegvallen, maar de kosten voor de stichting onverminderd hoog blijven. Een dergelijke periode moet met het vormen van deze reserve opgevangen kunnen worden. Als ouders sparen we samen voor dit alles, maar we kunnen dit niet alleen en hebben hulp van sponsoren en donateurs nodig.

 

kruisje_donkergroen

Donaties

Met velen staan we sterk!  Aan iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt, vragen wij daarom :

 

Bied ons steun in de rug en doneer een bijdrage op rekening

NL45TRIO0784916632 t.n.v. Wooninitiatief Plu-S.

Je doet er ons als stichting én natuurlijk ook alle bewoners van Plu-S  een groot plezier mee.

 

Ook zijn er wellicht bedrijven die ons initiatief willen sponsoren. Jouw bedrijf kan het verschil maken. Natuurlijk zijn wij bereid tot een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in publicaties en/of op de website.

Omdat Stichting Wooninitiatief Plu-S de ANBI status heeft, zijn er zowel voor particulieren als voor bedrijven mogelijkheden om giften af te trekken van de belasting. Doe daarmee je voordeel en ons een plezier. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/giften. Natuurlijk lichten wij graag een en ander toe.

 

Behalve met geld, kun je Plu-S mogelijk ook ondersteunen door goederen of diensten aan te bieden. Wat voor idee je ook hebt om ons te helpen, we horen het graag van je.
Wij zijn te bereiken:

 • via e-mail: wooninitiatief.plu.s@gmail.com
 • per post: Wooninitiatief Plu-S, Maasstraat 46, 5626 BC Eindhoven
 • per telefoon: 06 48325408 (Henny Daniëls)

kruisje_lichtgroen

 

 

Sponsoren

 

Dankzij o.a. onderstaande personen en organisaties is de woondroom voor onze jongeren werkelijkheid geworden. Bedankt allen.

Dia1

 

Dia2

 

    • Lecturis voor het kosteloos drukken van onze folder.
    • Woonbedrijf voor de kans die ze ons gegeven hebben en de fijne samenwerking om de droom voor onze jongeren te verwezenlijken.
    • PUUR vormgeving voor het ontwerpen van ons logo en de lay out van onze folder.Tevens voor de creatieve bijdrage bij het ontwikkelen van deze website.
    • Notariskantoor Broekmans voor hun juridisch advies.
    • Stam en De Koning voor het kopen van 10-tallen paraplu’s waarmee ze de plu-actie een mooie start gaven. Tevens voor de pro-actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van ons initiatief.
    • T-Holding voor hun gulle donatie waarmee zij hun bedrijfslogan “Connect to Perfect” ook voor Plu-S waarmaken.
    • NSGK (Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind) voor hun bijdrage, waarmee zij professionele ondersteuning van de stichting mogelijk maken.
    • MEE Zuid-Oost Brabant en Woonlink voor hun projectadvies op maat.
    • WoondroomZorg voor hun advies en hulp om de zorg voor onze jongeren aan te laten sluiten bij de hulpvraag.
    • van Berlo voor hun creatieve ideeën, hand- en spandiensten en diverse donaties
    • Huismerk, Ashley Gubbels, voor haar ontwerp en styling.
    • Utilicht voor het maken van een lichtplan en schenking van verlichting voor de gezamenlijke ruimtes.
    • Outlet PVC voor hun donatie, in de vorm van korting op de vloeren van alle bewoners
    • Rivez, die met hun goede doelenactie diverse gereedschappen hebben geleverd.

 

Voor de financiële bijdrage om de gezamenlijke ruimtes in te richten bedanken wij:

 

Bedankt ook:

    • de Abraham in spé die heeft besloten om geld als cadeau te vragen voor zijn verjaardag en dit te schenken aan Plu-S.
    • iedereen die spontaan een bijdrage heeft overgemaakt op onze rekening.
    • alle mensen uit onze “inner circle”, die met hun donatie Plu-S sterker hebben gemaakt.
    • alle kopers van onze speciale paraplu: elke verkochte plu helpt ons vooruit!